Obchodní podmínky - Reproduktory, subwoofery, zosilňovače, mixážne pulty, mikrofóny, ozvučovacie systémy

 
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Postup při objednávaní

 2. Povinnosti prodávajícího

 3. Povinnosti kupujícího

 4. Ceny výrobků

 5. Dodací podmínky

 6. Termín dodávky

 7. Způsob dodávky

 8. Poštovné

 9. Zrušení objednávky

 10. Reklamace

1. Postup při objednávaní zboží

Zboží je možné objednávat on-line na našich stránkách. Pokud se vám z jakéhokoliv důvodu nepodaří zboží objednat přímo, je možné objednávku poslat jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu bsacoustic@bsacoustic.cz, kde uvedete přesné názvy zboží, počet objednaných kusů, vaši přesnou adresu a telefonní číslo.

Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávacím formuláři. Vyplněná objednávka je současně návrhem kupní smlouvy, k jejímuž uzavření se nevyžaduje další potvrzení prodávajícím a smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Po obdržení objednávky vám obratem odešleme potvrzení o jejím přijetí.

2. Povinnosti prodávajícího

Zákazníkovi se zavazujeme dodat:

 1. Druh a množství zboží za kupní cenu a za platebních podmínek, které platily v den odeslaní objednávky.

 2. Zboží, které vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území EU.

 3. Zboží, které bude vhodně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

Neodpovídáme za:

 1. Opožděnou dodávku zboží zaviněnou poštou, nebo přepravní službou.

 2. Opožděnou dodávku zboží zaviněnou nesprávně udanou adresou příjemce.

 3. Za poškození zásilky zaviněné poštou nebo jinou přepravní službou.

 4. Případné nedodání zboží, které bylo způsobeno vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv, nebo jiných nepředvídatelných překážek.

 5. Výběr zboží zákazníkem. Když při příjmu zásilky zákazník zjistí, že zboží už má nebo neodpovídá jeho představám, takovou reklamaci nemůžeme považovat za oprávněnou.

3. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

 1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad to bezodkladně oznámit nám.

 2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výšce a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základe objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení výrobku, je povinen uhradit náklady prvního i opakovaného doručení výrobku.

4. Ceny zboží

Ceny zboží, uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání výrobku včetně 20% DPH (Dan z Přidané Hodnoty). Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů výrobků.

Dokladem o prodeji zboží je faktura, která je přiložena u každé zásilky, a která slouží současně jako dodací a záruční list. K ceně zboží se přičítají náklady na dopravu.

5. Dodací podmínky

Objednávky se odbavují průběžně tak, že každá objednávka je odbavena jednorázově, to znamená, že když některý z objednaných výrobků není ve skladu, odešleme pouze objednané zboží, které máme a k chybějícím se už nevracíme (na což budete upozorněni v potvrzovacím e-mailu a proto je důležité v objednávkovém formuláři vždy vypsat e-mailovou adresu a telefonní číslo).

6. Termín dodávky

Dodací lhůta je do 7 dnů po obdržení objednávky, pokud je zboží u nás ve skladu.

Zákazníka vždy informujeme o odbavení objednávky, uvědomíme ho, že jeho objednávka byla odeslaná, v informaci vždy uvádíme podací číslo. Stav objednávky si můžete ověřit po zaregistrovaní.

V případě že zásilku neobdržíte po uplynutí 2 týdnů, doporučujeme se informovat u nás telefonicky, případně mailem. Někdy se Stává, že zákazníci nedostanou oznámení o uložení zásilky. V případě, že objednané zboží nebude možné doručit dle výše uvedené dodací lhůty, oznámíme vám nový předpokládaný termín dodaní. V takovém případě si vyžádáme váš souhlas. Dodací lhůta může být vzhledem k okolnostem prodloužena, když je zpoždění způsobeno okolnostmi námi nezaviněnými (zpoždění zásilky, ztráta zásilky atd.). Když si objednáte zboží, které jsme právě vyprodali, případně je dodavatel z jakýchkoliv důvodů stáhnul z prodeje, a včas nás o tom neinformoval, okamžitě po zjištění této skutečnosti vás budeme kontaktovat (e-mailom, případně telefonicky).

7. Způsob dodávky

Objednané zboží zasíláme přepravní službou na dobírku z centrálního skladu vždy v úterí a čtvrtek. U každé objednávky je přiložena faktura, která slouží současně jako dodací list.

8. Poštovné

Přepravní a balné náklady jsou dle platného ceníku přepravní služby (DPD). Uvedené ceny platí pro Českou republiku.

9. Zrušení objednávky

Vážení zákazníci, nákup přes internet přináší vedle nesporných výhod i určité nevýhody proti nákupu v běžném obchodě. Přes velké množství uváděných informací, nemáte možnost si nabízené zboží prohlédnut, případně se můžete zmýlit v objednávce. Z uvedených důvodů máte možnost objednávku zrušit. Musíte tak učinit do 24 hodin.

Podmínky zrušení objednávky
Jakmile po obdržení objednávky, než uběhne 24 hodin zjistíte, že vám objednané zboží nevyhovuje, případně že jste se zmýlili v objednávce, můžete objednávku zrušit bez uvedení důvodu. Zrušení nám zašlete na bsacoustic@bsacoustic.cz Obratem vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky.

10. Reklamace

Před převzetím a zaplacením zásilky si na místě zkontrolujte, zda zásilka není poškozená. V případě rozsáhlého poškození (roztrhaný obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřebírat. V případě, že vám zásilka přišla poškozená, prosíme, abyste nás o tom informovali e-mailom, nebo telefonicky. V takovém případě vám pošleme zásilku novou, protože může dojít k poškození zásilky nevhodnou manipulací cizí osobou.

Záruční doba
Na prodávané zboží, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců. Dokladem o prodeji zboží je faktura, která slouží současně jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná plynout v den převzetí zboží.

Reklamace se vztahuje výhradně na:

 • prokazatelné výrobní chyby způsobené výrobcem, které byly nalezeny po dodávce zboží, nebo v průběhu jeho používání

Reklamace se nevztahuje na:

 • chyby způsobené uživatelem v průběhu běžného užívání zboží

Postup při reklamaci
Postup reklamace zboží se řídí zákonem 367/2000 sb.. Aby mohla být Vaše reklamace akceptovaná je nutné dodržet tato základní pravidla:

 1. Po převzetí zásilky si zkontrolujte fakturu, která slouží jako dodací a záruční list a funkčnost dodaného zboží. V případě, že při převzetí zboží zjistíte chyby, je nutné nám oznámit nalezené skutečnosti prostřednictvím e-mailu nebo doporučeným dopisem. Vadné zboží je možné vrátit do čtrnácti dnů od obdržení zásilky.

 2. V případe, že zjistíte jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, v množství nebo ceně), nebo obdržíte s dodávkou nesprávně vyplněnou fakturu, nebo o nákupu neobdržíte žádný doklad, ihned nás informujte prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.

 3. V případe, že zjistíte výrobní chyby, je nutné nejprve zboží odeslat na vlastní náklady na naši adresu s přesným popisem důvodů reklamace. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu, který vám přišel se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele. Reklamované zboží vám vyměníme za jiné, které si vyberete, nebo vám vrátíme peníze. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Při zpětném zasílání zabalte zboží tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Poškození zboží při přepravě bude důvodem pro neuznání reklamace. Zboží odesílejte buď jako poštovní balík, nebo doporučeně jako dopis. Při odesílání zboží na dobírkou nebude takováto zásilka přijata.

Doba vypořádání reklamace
Reklamaci vypořádáme v pracovních dnech prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Reklamační řízení začíná plynout dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vypořádané reklamace kupujícímu.
O oprávněnosti reklamace rozhodneme nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, pokud se nedohodneme jinak. Oprávněná reklamace, včetně odstranění chyby, bude vypořádaná na naše náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od začátku reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s vyjádřením příslušného stanoviska.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Informace, které nám poskytnete prostřednictvím objednávkového formuláře slouží výhradně pro poskytování konkrétní, vyžádané služby a nebudou poskytovány třetím osobám, ani jinak komerčně využívané.